Piet Heyn

 

 

 

 

Van nationale zeehelden tot mede verantwoordelijk voor ons slavernijverleden. De meningen over de zeevaarders uit het verleden lopen uiteen. In Rotterdam staat een gedenkteken uit 1870 van Piet Heyn. Het betreft een drie meter hoog beeld met een nog een zo’n hoge voet, opgericht uit zandsteen. In de loop van de jaren is een dergelijk beeld natuurlijk onderhevig aan weer en wind, waardoor af en toe reparties en dergelijk nodig zijn. Recent besloot de gemeente Rotterdam om het beeld digitaal te archiveren. In dit kader heeft Geopoints het beeld compleet gedigitaliseerd middels 3D scannen.

Aanpak

Elke opdracht vraagt om zijn eigen benadering. Centraal staat de vraag wat het beoogde eindresultaat is. Vervolgens bekijken we het te scannen object en de omstandigheden waaronder het werk moet worden uitgevoerd. Specifieke uitdaging bij het beeld van Piet Hein was dat het op hoogte gescand moest worden en in de buitenlucht.

Voor deze opdracht wat de inzet van onze Creafom GO!scan de beste oplossing . Met deze handheldscanner hebben wij, staand in een hoogwerker, het volledige beeld in kaart gebracht. Bijkomend voordeel is dat de kleur van het beeld ook is vastgelegd. De informatie van het 3D model en de kleur van het beeld zijn in de toekomst een goede basis voor restauraties en dergelijke.