Contact

Kwaliteitscontrole

Een 3D-scan is een krachtig hulpmiddel om de kwaliteit van een product te controleren. De vorm en de  afmetingen van een product zijn immers exact vast te leggen met een 3D-scan. Kwaliteitscontrole door middel van een 3D-scan is echter meer dan het over elkaar heen leggen van 3D-scandata en CAD-tekeningen en vervolgens kijken of de verschillen minimaal zijn. Om 3D-scandata en CAD-data doelmatig te kunnen vergelijken, moeten ze zorgvuldig worden uitgelijnd. Hiervoor is begrip van de toepassing van het product noodzakelijk. Pas dan kan het onderdeel volledig 3D én 2D gecontroleerd worden of op specifieke punten zoals GD &T.

Aanpak

Een 3D-scan biedt uitkomst bij de kwaliteitscontrole van complexe vormen. Middels 3D-scannen kan een complexe vorm eenvoudig volledig digitaal worden vastgelegd. Dat het een eenmalige meting van het hele product is, is voor veel bedrijven een extra reden om over te schakelen op 3D-scans. Dezelfde data zijn immers weken of jaren later opnieuw te gebruiken om nieuwe of aanvullende kwaliteitscontrole uit te voeren op andere delen van de geometrie.

Ligt de volledige geometrie van een product vast na een 3D-scan, dan volgt de grootste uitdaging: het vergelijken van de 3D-scandata met de CAD-data. De eenvoudigste methode, de zogenoemde best fit methode, waarbij software de twee datasets zo goed mogelijk driedimensionaal op elkaar legt en de verschillen aangeeft, is niet altijd voldoende.

Meestal moeten de 3D-scandata en CAD-tekening worden uitgelijnd rond de functionaliteit van het product. “Zo nauwkeurig mogelijk is meestal geen goed criterium,” zegt Nico Velzel, directeur van Geopoints. “Om 3D-scandata en productietekeningen te kunnen vergelijken, moet je eerst goed nadenken over de functie van het product. Daarvoor is overleg met de opdrachtgever onmisbaar.”

Geopoints wil daarom eerst doorgronden wat de functie van een product is en wat de belangrijkste afmetingen en toleranties zijn. We willen vooral weten ten opzichte van welke punten, lijnen of vlakken in de geometrie moet worden gemeten. “Het uiteindelijke doel is een betrouwbare rapportage waar je de juiste conclusies uit kunt trekkenl. Dat bereik je alleen in goed overleg met de opdrachtgever.